Historie Willem Honingh

Hoe het begon… we schrijven 1932

Willem (81) en Griet Honingh (79) bij hun 60-jarig huwelijk in 1979.
Griet overleed in 1984 op 84-jarige leeftijd.
Willem overleed in 1998 op 96-jarige leeftijd.

Grootvader Willem Honingh (1898-1994) was ooit een kleine boer, gevestigd te Katwoude. We schrijven van het Katwoude rond 1932, dat toentertijd nog een op zichzelf staande gemeenschap was. Omdat men in een tijd leefde waarin afstanden en reizen nog niet binnen ieders bereik lagen, was dit voor Volendammers nog “ver weg”. Gedreven door ondernemersgeest, besloot Willem op een goede dag tot een experiment.

 

De weinige koeien die Willem Honingh hield, brachten niet al te veel geld in het laatje, maar melk was wel ruimschoots voorradig. De ondernemersgeest in Willem leidde hem tot de vraag of er met die melk niet iets te doen zou zijn. Op een goede dag besloot hij eens te gaan experimenteren en met de melk roomijs te gaan maken. Weinig kon hij vermoeden dat zijn experimenten zouden leiden tot een product dat tot op heden ten dage nog vermaardheid geniet.

Willem Honingh: van boer naar ijsverkoper
Opa Honingh had dus een kleine boerderij in Katwoude, aan de Hoogedijk.
In die tijd was de Hoogedijk de enige hoofdweg tussen Volendam en Amsterdam. De E10 -later N247- zou er pas veel later komen.

Over Katwoude

Om het tijdsbeeld te schetsen waarover het gaat, even een klein stukje geschiedenis over de plaats waar het zich allemaal afspeelde: Katwoude.

De generatie Honingh leeft voort

De generatie Honingh leeft voort

Katwoude is een dorp in de gemeente Waterland in de provincie Noord-Holland. Voor 1991 was het een zelfstandige gemeente. Het was indertijd qua inwonertal de kleinste gemeente van Nederland met 236 inwoners (1990), een eigen gemeenteraad, met de raadszaal in het schoolgebouw waar ook het verenigingsgebouw en de brandweerpost gevestigd waren. De burgemeester en ambtelijke diensten werden gedeeld met de naburige stad Monnickendam.

De plaatsnaam zou duiden een woud van ene Kat. Het betreffende woud was moeraswoud dat ontgonnen werd en daarna langzaam bewoond geraakte. In 1500 komt de plaats voor als Catwoude. Het lintdorp Katwoude maakt deel uit van de polder Katwoude-Hoogerdijk. Daarin liggen ook de buurtschappen Zedde en Achterdichting die ook tot het dorp worden gerekend, net als de rest van de polder. In Achterdichting staat de molen, De Kathammer. Deze molen die ook wel de Katwoudermolen wordt genoemd bemaald de genoemde polder. In de nacht van 13 op 14 januari 1916 brak de dijk, die Katwoude beschermde voor de Zuiderzee door. Ook de dijken bij de zuidelijkere gelegen Uitdam en Durgerdam braken die nacht door. Het zorgde voor een grote watersnoodramp voor een deel van de provincie Noord-Holland.

Bron: Wikipedia

Willem Honingh verkocht eerst melk
Terug naar ons verhaal. Het was dus 1932. Willem Honingh was een kleine boer die wat koeien en kleinvee hield aan de Hoogedijk te Katwoude. De opbrengsten van zijn bedrijfje met 16 koeien waren niet hoog, het was een karig bestaan. De ondernemer in Willem zette hem aan het denken. Koeien produceerden melk. Die melk kon hij verkopen aan de cooperatie, maar hij kon ook proberen er zelf iets mee te gaan doen. Op een goede dag besloot hij de eerste schreden te zetten op het horeca-pad. Dit woord bestond toen nog niet, maar hoe dan ook: Willem besloot om zijn melk aan passerende gasten te gaan verkopen per glas. Er werden in de tuin wat tafeltjes geplaatst en het wachten was op de gasten. Maar zijn product liep niet. De melk bleef over en werd zuur. Hij dacht verder en kwam op een idee. Willem Honingh zou ‘het ijs’ gaan maken. En zo geschiedde.

3-historie_1

 

Radiofragment
Een radiofragment waarin de stem van de oude IJsmeester zelf te horen is. Uit een nagedane wandeling langs de Zuiderzee, die Jac. P. Thijsen (schrijver van de Verkade Albums) in 1914 heeft gemaakt, uitgezonden door VPRO Radio in 1990.